Informace příměstské tábory

Letos premiérově vytváříme dětem možnost sportovat i o prázdninách

Hravou formou seznámíme děti se základy běhů, vrhů, hodů i skoků, biatlonu. K nácviku využíváme speciálních pomůcek vyrobených z měkkých materiálů, aby nedošlo k úrazům. Poslední den si účastníci tábora ověří co se naučili v praxi. Na programu bude miniolympiáda, která zakončí každý turnus. Děti budou pod dohledem školených trenérů atletiky a biatlonu.

Tábor je určen pro děti ve věku 7-12 let.

Termíny jsou vypsány na poslední 2 prázdninové týdny, turnus se bude otevírat po zaplnění minimálně 10 míst (méně po zvážení).

Turnusy:

  1. týden (19. 8. – 23. 8. 2019) – probíhá na ZŠ Křižná
    35. týden (26. 8. – 30. 8. 2019) – probíhá na ZŠ Vyhlídka

Účast na táboře není podmíněna členstvím v oddíle.

Nástup na tábor je denně do 8:00, ukončení v 16:00. I zde je možné domluvit se individuálně.

V ceně 1500,-  je zahrnuta strava 3x denně, pitný režim, trenéři, pomůcky, ceny, a další. Platbu provádějte nejpozději do 15. 6. 2019  bezhotovostně na účet 237853271/0300 a jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte uvedené v přihlášce. Do poznámky uveďte TABOR + jméno dítěte.

Vyplněné přihlášky posílejte na info@skmvalmez.cz nebo na jkadla@seznam.cz, nebo odevzdávejte na některém z tréninků atletiky, nebo biatlonu. Přihlášky a všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení v sekci Soubory ke stažení.

Budeme snažit postarat o maximální zábavu a naučit děti co nejvíce nových věcí.