Atletické přípravky jsou určeny pro děti ve věku od 6ti do 11ti let, kde jde především o jejich všestranný rozvoj pohybových schopností. Zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy míčových her, gymnastiky a základních atletických disciplín. Tréninky jsou prováděny formou hry tak, ať nedojde k pozdějšímu přesycení a znechucení sportování. V současné době v SKM fungují 2 tréninkové skupiny. Tréninky probíhají jak v letním, tak v zimním období na ZŠ vyhlídka. Vchod je bočním vchodem od ulice Králova do malé branky.

Tréninky venku:

Trénink přípravky I. (2012-2010) probíhá 2x týdně v těchto dnech a hodinách:

Úterý: 14:00 - 15:00
Čtvrtek: 14:00 - 15:00

Trénink přípravky II. (2009-2007) probíhá 2x týdně:

Úterý: 15:30 - 16:30
Čtvrtek: 15:30 - 16:30

Trénink přípravky III. (2009-2007) probíhá 2x týdně:
Úterý: 15:30 - 16:30
Pátek: 14:00 - 15:00

Cena za pololetí 2x týdně 500,-, 1x týdně 300,-


Forma úhrady:
č. ú. 237853271/0300, variabilní symbol - datum narození dítěte, do poznámek napište:

jméno dítěte - atletika, nebo hotově na tréninku

 

Kontakt

Gabriela Mocková - Přípravky.
email: gmockova@seznam.cz
tel.: