stráánky HRB (2)

Tréninky sportovních přípravek 2022/23

Přihláška do školního roku 2022/23
Tréninky v tréninkovém centru ZŠ Vyhlídka

Sportovní školička (2019-2017) probíhá 1x týdně – max. 12 dětí

Úterý: 16:30-17:30

Cena za pololetí 1500,- Kč.

Přípravky I. (2016-2014) probíhá 2x týdně v těchto dnech a hodinách:

Pondělí: 14:00 – 15:00
Středa: 14:00 – 15:00

Cena za pololetí 1250,-

Přípravky II. (2013-2011) probíhá 2x týdně:

Pondělí: 14:00 – 15:00
Středa: 14:00 – 15:00

Cena za pololetí 1250,-

Přípravky III. (2016-2011) probíhá 1x týdně:
Pátek: 14:00-15:00

Cena za pololetí 800,-

Tréninky ve sportovním areálu na ZŠ Lešná:

Přípravky V. (1.-5. třída) probíhá 1x týdně:

Pátek: 14:00-15:00

Cena za pololetí 800,-

Tréninky ve sportovním areálu na ZŠ Zašová:

Přípravky IV. (1. – 5. třída) probíhá 2x týdně:

Úterý: 14:00 – 15:00
Čtvrtek: 14:00 – 15:00

Cena za pololetí 1250,-kč.

V případě většího zájmu budou vytvořeny 2 skupinky dětí. 2. skupina by byla od 15 do 16.

Tréninky ve sportovním areálu na ZŠ Masarykova:

Přípravky VI. (1. – 5. třída) probíhá 2x týdně:

časy tréninku budou upřesněny!

Cena za pololetí 1250,-kč.


Forma úhrady:
č. ú. 237853271/0300, variabilní symbol – datum narození dítěte, do poznámek napište:

jméno dítěte – atletika, nebo hotově na tréninku

Atletické přípravky Sportovního klubu mládeže jsou určeny pro děti ve věku od 6ti do 11ti let, kde jde především o jejich všestranný rozvoj pohybových schopností. Zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy míčových her, gymnastiky a základních atletických disciplín. Tréninky jsou prováděny formou hry tak, ať nedojde k pozdějšímu přesycení a znechucení sportování. V současné době v SKM fungují 3 tréninkové skupiny. Tréninky přípravky I. a přípravky II. probíhají jak v letním, tak v zimním období na v tréninkovém centru ZŠ Vyhlídka. Vchod je bočním vchodem od ulice Králova do malé branky. Tréninky přípravky III. ve sportovním areálu a tělocvičnách ZŠ Křižná. Pro děti pořádáme oddílové závody 5-6x do roka, které obsahují nejen atletické disciplíny, ale i obratnostní soutěže. Fungování našich přípravek je založeno na rozmanitosti tréninku, z toho důvodu hodiny probíhají na sportovištích místních ZŠ, kde mají naši trenéři a děti perfektní podmínky. Dáváme dětem možnost vyniknout v širokém spektru sportů, proto pod dohledem profesionálních trenérů zařazujeme do tréninkových jednotek horolezeckou stěnu, gymnastiku, míčové hry, aj. Snažíme se děti naučit přirozenému pohybu a tím předcházet zdravotním problémům v dospělosti. Díky této filozofii se nám daří vybudovat u dětí lásku ke sportu a k pohybu a velké množství našich přípravek potom pokračuje i dále, mnohdy velmi úspěšně, ve své sportovní kariéře, ať už v atletice, nebo jiném sportovním odvětví.