Atletické přípravky

Příhláška do školního roku 2020/21
Tréninky v tréninkovém centru ZŠ Vyhlídka

Přípravky I. (2014-2011) probíhá 2x týdně v těchto dnech a hodinách:

Středa 15:00 – 16:00
Pátek: 13:30 – 14:30

Přípravky II. (2011-2009) probíhá 2x týdně:

Pondělí: 15:00 – 16:00
Pátek: 14:30 – 15:30

Trénink ve sportovním areálu na ZŠ Křižná:

Přípravky III. (2013-2009) probíhá na ZŠ Křižná 2x týdně:
Úterý: 17:00 – 18:00
Čtvrtek: 17:00 – 18:00

Cena za pololetí 500,-

Přípravky IV. (2012-2009) probíhá na ZŠ Lešná 1x týdně:

Čtvrtek: 14:00 – 15:00

Cena za pololetí 500,-


Forma úhrady:
č. ú. 237853271/0300, variabilní symbol – datum narození dítěte, do poznámek napište:

jméno dítěte – atletika, nebo hotově na tréninku

Atletické přípravky Sportovního klubu mládeže jsou určeny pro děti ve věku od 6ti do 11ti let, kde jde především o jejich všestranný rozvoj pohybových schopností. Zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy míčových her, gymnastiky a základních atletických disciplín. Tréninky jsou prováděny formou hry tak, ať nedojde k pozdějšímu přesycení a znechucení sportování. V současné době v SKM fungují 3 tréninkové skupiny. Tréninky přípravky I. a přípravky II. probíhají jak v letním, tak v zimním období na v tréninkovém centru ZŠ Vyhlídka. Vchod je bočním vchodem od ulice Králova do malé branky. Tréninky přípravky III. ve sportovním areálu a tělocvičnách ZŠ Křižná. Pro děti pořádáme oddílové závody 5-6x do roka, které obsahují nejen atletické disciplíny, ale i obratnostní soutěže. Fungování našich přípravek je založeno na rozmanitosti tréninku, z toho důvodu hodiny probíhají na sportovištích místních ZŠ, kde mají naši trenéři a děti perfektní podmínky. Dáváme dětem možnost vyniknout v širokém spektru sportů, proto pod dohledem profesionálních trenérů zařazujeme do tréninkových jednotek horolezeckou stěnu, gymnastiku, míčové hry, aj. Snažíme se děti naučit přirozenému pohybu a tím předcházet zdravotním problémům v dospělosti. Díky této filozofii se nám daří vybudovat u dětí lásku ke sportu a k pohybu a velké množství našich přípravek potom pokračuje i dále, mnohdy velmi úspěšně, ve své sportovní kariéře, ať už v atletice, nebo jiném sportovním odvětví.