Atletické přípravky jsou určeny pro děti ve věku od 6ti do 11ti let, kde jde především o jejich všestranný rozvoj pohybových schopností. Zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy míčových her, gymnastiky a základních atletických disciplín. Tréninky jsou prováděny formou hry tak, ať nedojde k pozdějšímu přesycení a znechucení sportování. V současné době v SKM fungují 2 tréninkové skupiny. Tréninky probíhají jak v letním, tak v zimním období na ZŠ vyhlídka. Vchod je bočním vchodem od ulice Králova do malé branky. Trénink probíhá 2x týdně v těchto dnech a hodinách:

přípravka I. (2009 – 2007) Úterý  14,00 - 15,00 Pátek 12,45 – 13,45
Přípravka II. (2006 -2005) Úterý  14,00 - 15,00 Pátek 14,00 – 15,00

Cena na pololetí je 300 Kč.

Forma úhrady: č. ú. 237853271/0300, variabilní symbol - datum narození dítěte, do poznámek napište:
jméno dítěte - atletika, nebo hotově na tréninku

 

Kontakt

Gabriela Mocková - Přípravka I.
email: gmockova@seznam.cz
tel.: 


Michaela Klemšová - Přípravka II.
email:
tel.: