Tréninky sportovních přípravek 2023/24

Přihláška do školního roku 2023/24
Tréninky v tréninkovém centru ZŠ Vyhlídka

Sportovní školička (2020-2018) probíhá 1x týdně – max. 12 dětí

Pondělí: 17:00 – 18:00

Cena za pololetí 1500,- Kč.

Přípravky I. (2017-2015) probíhá 2x týdně v těchto dnech a hodinách:

Pondělí: 14:00 – 15:00
Pátek: 14:00 – 15:00

Cena za rok 2800,- Kč

Přípravky II. (2014-2012) probíhá 2x týdně:

Pondělí: 15:00 – 16:00
Středa: 15:00 – 16:00

Cena za rok 2800,- Kč

Tréninky ve sportovním areálu na ZŠ Zašová:

Přípravky IV. (1. – 5. třída) probíhá 2x týdně:

Úterý: 6:40 – 7:40
Čtvrtek: 14:00 – 15:00

Cena za rok 2500,- Kč.

V případě většího zájmu budou vytvořeny 2 skupinky dětí. 

V případě, že bude dítě chodit pouze 1x týdně je cena za členské příspěvky o 1000,- kč méně za rok!
Je také možnost po domluvě zařadit dítě do jiné skupinky, nebo nakombinovat časy! 


Forma úhrady:
č. ú. 237853271/0300, variabilní symbol – datum narození dítěte, do poznámek napište:

jméno dítěte – atletika, nebo hotově na tréninku

Atletické přípravky Sportovního klubu mládeže jsou určeny pro děti ve věku od 6ti do 11ti let, kde jde především o jejich všestranný rozvoj pohybových schopností. Zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy míčových her, gymnastiky a základních atletických disciplín. Tréninky jsou prováděny formou hry tak, ať nedojde k pozdějšímu přesycení a znechucení sportování. V současné době v SKM fungují 3 tréninkové skupiny. Tréninky přípravky I. a přípravky II. probíhají jak v letním, tak v zimním období na v tréninkovém centru ZŠ Vyhlídka. Vchod je bočním vchodem od ulice Králova do malé branky. Tréninky přípravky III. ve sportovním areálu a tělocvičnách ZŠ Křižná. Pro děti pořádáme oddílové závody 5-6x do roka, které obsahují nejen atletické disciplíny, ale i obratnostní soutěže. Fungování našich přípravek je založeno na rozmanitosti tréninku, z toho důvodu hodiny probíhají na sportovištích místních ZŠ, kde mají naši trenéři a děti perfektní podmínky. Dáváme dětem možnost vyniknout v širokém spektru sportů, proto pod dohledem profesionálních trenérů zařazujeme do tréninkových jednotek horolezeckou stěnu, gymnastiku, míčové hry, aj. Snažíme se děti naučit přirozenému pohybu a tím předcházet zdravotním problémům v dospělosti. Díky této filozofii se nám daří vybudovat u dětí lásku ke sportu a k pohybu a velké množství našich přípravek potom pokračuje i dále, mnohdy velmi úspěšně, ve své sportovní kariéře, ať už v atletice, nebo jiném sportovním odvětví.