Atletika

Atletika je nejúspěšnějším odvětvím uplynulých let a jedním z nejsilnějších oddílů SKMVM současnosti. Řada našich členů dosáhla velmi dobrých výsledků v nejvyšších soutěžích, někteří úspěšně reprezentovali Českou republiku a naše město na mezinárodních soutěžích (Zdeněk Stromšík, Lenka Vaiglová, Petr Klus). Naši závodníci se každoročně účastní Mistrovství české republiky a mezinárodních závodů.

Nejvíce členů se zapojuje do veřejných závodů a soutěží družstev . Vybraní jedinci se účastní Mistrovství Moravy a Slezska, Mistrovství ČR a mezinárodních závodů.

Tréninky probíhají ve třech výkonnostních skupinách: přípravky, mladší žáci, starší žáci a dorost. Pravidelné tréninky 2x – 5x týdně podle stáří a výkonnosti. Většina tréninků především přípravek a mladšího žactva probíhá ve sportovním areálu a tělocvičnách ZŠ Vyhlídka. V omezené míře využíváme stadionu ve Valašském Meziříčí a jedinci s vyšší výkonností trénují 1x až 2x týdně v zimních měsících v ostravské hale.

V soutěžích družstev bude klub soutěžit v těchto kategoriích: přípravky, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně. Vzhledem k velmi dobré výkonnosti především mladých závodnic bude obnoveno družstvo žen, které bude z větší části sestaveno ze starších žaček, dorostenek a juniorek.