O nás

Činnost Sportovního klubu mládeže Valašské Meziříčí z.s.

 

Sportovní klub mládeže Valašské Meziříčí (dále jen SKMVM) vznikl v září 2003.

 

Hlavním cílem SKMVM je pravidelnou sportovní činností dlouhodobě vytvářet dobré tréninkové podmínky pro mladé sportovce ve vybraných sportech a umožnit zájemcům aktivně se zapojit dle výkonnosti a zájmu do sportovní činnosti na úrovni: rekreační, výkonnostní a ve vybraných sportech i vrcholové.

 

Členství v klubu je dobrovolné a přístupné dětem, mládeži i dospělým.

Sportovní aktivity jsou orientovány do volného času dětí a mládeže, klub nabízí aktivní vyplnění volného času a napomáhá tak v boji proti kriminalitě.

Po ukončení základní školní docházky pokračují členové klubu v aktivní sportovní činnosti v rolích závodníků, trenérů či rozhodčích.

Pro zájemce organizuje klub letní a zimní soustředění nejen na území ČR, ale také v zahraničí.

Do činnosti v klubu se stále více zapojují rodiče a to především v rolích rozhodčích a pomocníků            při organizaci tréninků a soustředění. V některých soutěžích vypisujeme speciální kategorie pro dospělé (lyžování, biatlon).

Organizace náborových soutěží je důležitou součástí činnosti našeho klubu. Každoročně organizujeme celou řadu soutěží, jejichž cílem je přilákat další děti a mládež k pravidelnému sportování.

Činnost v klubu řídí dostatek kvalifikovaných trenérů a funkcionářů.

 

Obecné cíle platné pro všechny oddíly:

  1. Zajistit pravidelné tréninky personálně a prostorově
  2. Zapojit se dle výkonnosti do soutěží na úrovni okresu, kraje, Moravy a Slezska, ČR
  3. Zajistit materiální vybavení pro jednotlivé sporty
  4. Pravidelně organizovat náborové soutěže

 

Sportovní odvětví provozovaná v klubu:

  1. Atletika Valašské Meziříčí
  2. sjezdové lyžování Valašské Meziříčí
  3. plavání Valašské Meziříčí
  4. biatlon Valašské Meziříčí