Informace k členským příspěvkům v 1.pololetí 2020/21

Platby z jara přesouváme do podzimu. V pondělí jsme měli 4 lekce, takže doplatek bude činit 360,- Kč, ve středu jsme měli odplavané 3 hodiny, takže doplatek bude 240,-Kč.

Přijď se naučit nebo zdokonalit své plavecké techniky a zlepšit svou fyzickou kondici.

Na prvním tréninku se plavci rozřadí do 3 výkonnostních skupin. Zápis probíhá vždy 15 minut před začátkem 1. tréninku nebo se můžete přihlásit pomocí google formuláře zde:

Přihlášky do 1. pololetí školního roku 2020/21

V 1. pololetí školního roku 2020/21 začínají přípravky plavat 9. 9. 2020

 

Plavat budeme v těchto termínech:

 

PONDĚLÍ 17.00 – 18.00

STŘEDA 17.00 – 18.00

září

14,21

9,16,23,30

říjen

5,12,19,26

7,14,21

listopad

2,9,16,23,30

4,11,18,25

prosinec

 

2

 Plaveme v každém termínu 12x. Poslední trénink 2. prosince proběhnou závody.

CENA:

1x týdně

900,- Kč

2 sourozenci, 1x týdně  1.700,- Kč

  

 

2x týdně       

2 sourozenci, 2x týdně

 

                     1.700,-Kč                   3.200,-Kč 

Forma úhrady: č. účtu 237853271/0300, variabilní symbol – datum narození dítěte, do poznámek napište: jméno dítěte – plávání 

Informace na www.skmvalmez.cz

vedoucí plaveckého oddílu:

Renata Horváthová

777270462, renhor@centrum.cz