Oddíl plavání

Zájemci o nevýkonnostní plavání mají možnost se naučit nebo zdokonalit plavecké techniky a zlepšit svou fyzickou kondici.

Na prvním tréninku se plavci rozřadí do 3 výkonnostních skupin. Zápis probíhá vždy 15 minut před začátkem 1. tréninku, nebo na emailové adrese: renhor@centrum.cz (v emailu uvést jméno dítěte, datum narození a ve kterých dnech bude plavat.)

V 2. pololetí školního roku  2018/19 budeme plavat v těchto termínech:

  PONDĚLÍ 17.00 - 18.00 STŘEDA 17.00 - 18.00
březen 4,11,18,25 6,13,20,27
duben 1,8,15,29 3,10,17,24
květen 6,13,20,27 15,22,29
červen 5

 Plaveme v každém termínu 12x. Poslední trénink proběhnou závody.

 

CENA: 1x týdně

900,- Kč

2 sourozenci, 1x týdně  1.700,- Kč   
  2x týdně        2 sourozenci, 2x týdně  

                     1.700,-Kč                   3.200,-Kč

 

Forma úhrady: č. účtu 237853271/0300, variabilní symbol - datum narození dítěte, do poznámek napište: jméno dítěte - plávání

 

vedoucí plaveckého oddílu

Renata Horváthová

777270462,renhor@centrum.cz