Přijď se naučit nebo zdokonalit své plavecké techniky a zlepšit svou fyzickou kondici.

Sportovní klub mládeže – oddíl plavání – přípravka

Zájemci plavání mají možnost se naučit nebo zdokonalit plavecké techniky a zlepšit svou fyzickou kondici.

V 2. pololetí 2021/2022 začínáme plaveckou přípravku v 17:00 – 18:00 hod. v pondělí 17. a ve středu 19. ledna 2022 (pokud pandemická situace dovolí), kdy již přineste doklad o zaplacení.

V každém termínu máme 12 tréninků (ne o prázdninách a svátcích).

Poslední trénink 11. a 13 dubna proběhnou závody.

Cena:                            1x týdně  1100,-          2x týdně 2000,-

            2 sourozenci   1x týdně  2000,-          2x týdně 3600,-

Forma úhrady: č. účtu 237853271/0300, variabilní symbol – datum narození dítěte, do poznámek napište: jméno dítěte – plávání 

Informace najdete na www.skmvalmez.cz nebo na nástěnce ve vestibulu bazénu.                                                                           vedoucí plaveckého oddílu: Renata Horváthová (renhor@centrum.cz)