Cílem přípravy žactva je všestranný rozvoj pohybových schopností, se zaměřením na jednotlivé atletické disciplíny. V dorostu pak dochází k užší specializaci závodníka na určitou disciplínu. V průběhu roku mají závodníci možnost účastnit se jak soutěží družstev, tak mistrovských závodů, pokud ovšem mají odpovídající výkonnost. 3-5 x do roka je potom pro atlety pořádané soustředění. Tréninky probíhají u ZŠ Vyhlídka a na atletickém stadionu. Dorost 1x až 2x týdně v zimních měsících jezdí trénovat do atletické haly. Tréninky jsou od pondělí do čtvrtku od 15,45 do 17,15.

Cena za pololetí je 750 Kč.    

Kontakt

Jiří Kadla - trenér st. žactva a dorostu
email: jkadla@seznam.cz
tel.: +420 603 257 667


Jiří Kadla ml. - trenér ml. žactva
email: jirkakadla@gmail.com
tel.: +420 731 196 274